Husmøde

Husmøder

Der afholdes jævnligt husmøder (mindst 10 gange årligt), hvor beboerne i fællesskab har mulighed for at drøfte aktuelle emner. Der deltager personale i møderne.

Afdelingsmøder

Yderligere afholdes et årligt afdelingsmøde med ejendomskontoret, da boligerne er almen nyttige boliger. På dette møde drøftes og besluttes bl.a. gældende husorden og økonomi for ejendommen.

 

Koncept for bruger- pårørendesamarbejdet indenfor psykiatriområdet

Der er udarbejdet et samlet koncept for bruger- og pårørende samarbejdet indenfor psykiatriområdet. Læs mere om konceptet her.

Sidst opdateret: 27.06.2019