Rundt om Guldblommevej 14 og 16

Målgruppen er borgere som på grund af sindslidelse har brug for hjælp til at få hverdagslivet til at fungere.

Hjælpen kan gives som støtte og træning som sigter mod udvikling af hensigtsmæssige færdigheder som aktiv samfundsborger. 

Støtten tilrettelægges med det sigte at borgeren om muligt bliver stadig mere selvhjulpen og selvstædig i sin livsførelse. Vort fokus er den enkelte borgers mulighed for recovery.

Støtten afspejler den enkelte borgers individuelle behov.

Sidst opdateret: 27.06.2019