Mål og midler

På Botilbuddet Guldblommevej 14 og 16 finder vi det værdifuldt, at beboerne mødes som samfundsborgere med rettigheder og pligter.

En rød tråd er derfor grundsætningen, at "det man kan, skal man selv; det man ikke kan, har man krav på støtte til".

Målsætningen er, at beboerne kan leve deres liv efter egne valg, med færrest mulige begrænsninger.

Overordnet arbejdes der ud fra politisk vedtagede værdier. Den socialfaglige indsats tager udgangspunkt i en psykosocial rehabiliterende indsats, således borgerens individuelle recoveryproces understøttes. 

Værdigrundlag

At borgerne udvikler sig og udnytter egne evner og kompetencer maksimalt.

Se også Viborg Kommunes socialpolitik

 

Sidst opdateret: 27.06.2019