Visitation

For at komme til at bo her, skal du henvende dig til din sagsbehandler i kommunen. Sagsbehandleren vil dernæst lave en ansøgning, som skal sendes til kommunens visitationsudvalg.

Vi arbejder ud fra den VUM (voksenudredningsmodel), du har udarbejdet sammen med din sagsbehandler.

Du er med til at udfærdige dine konkrete delmål efter den bestilling/VUM som din sagsbehandler og du bliver enige om. Vi samarbejder specifikt og tidsbestemt om dine delmål.

Vi opdaterer mål og delmål ved statusmøderne og arbejder løbende med delmålene.

Sidst opdateret: 27.06.2019